Poznaj nasze profile społecznościowe

  • ul. Polna 1c/3 10-059 Olsztyn

  • Zadzwoń do nas +48 516 516 718

  • Godziny otwarcia biura poniedziałek-piątek 10-17

Z CYKLU „ZADANIA EGZAMINACYJNE” – Włączanie się do ruchu.

20 października

Prawo o Ruchu Drogowym mówi:

Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

2) na drogę z pola lub na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni gruntowej;

3) na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Z powyższej definicji wynika, że włączaniem się do ruchu nie jest np. ruszanie po zatrzymaniu na czerwonym świetle, ruszanie po zatrzymaniu w związku z ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu dochodzącemu do przejścia dla pieszych lub na nie wchodzącemu, ruszanie po zatrzymaniu przed przejazdem kolejowym. Włączaniem się do ruchu nie jest również wyjazd z drogi podporządkowanej. Wszyscy, którzy wyjeżdżają z takiej drogi są uczestnikami ruchu, którzy już wcześniej do tego ruchu się włączyli poprzez np. wyjazd z garażu na drogę.

Kierujący, który dopiero chce w ruchu uczestniczyć musi pamiętać o tym, że jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy już w tym ruchu uczestniczą – którzy włączyli się szybciej (między innymi: innym samochodom osobowym, ciężarowym, ciągnikom rolniczym, pojazdom wolnobieżnym, pojazdom zaprzęgowym, rowerom, motorowerom, osobom poruszającym się za pomocą hulajnogi elektrycznej, czy urządzenia wspomagającego ruch oraz pieszym).

Należy zwrócić uwagę na sytuację, w której do ruchu chce się włączyć autobus. Jest to sytuacja szczególna i musimy wiedzieć jak powinniśmy się prawidłowo zachować.

Art. 18. 1. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym mówi, że kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Oznacza to, że jeśli jesteśmy na obszarze zabudowanym i widzimy autobus, który ma włączony lewy kierunkowskaz mamy obowiązek umożliwić kierującemu takiego autobusu włączenie się do ruchu poprzez:

  1. zawsze - zmniejszenie prędkości,
  2. w razie potrzeby – zatrzymanie się.

Poza obszarem zabudowanym ten przepis nie obowiązuje, a kierujący autobusem jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego zajmującym pas ruchu na jaki zamierza wjechać.

Nieco inaczej jest z autobusem szkolnym, który ustawa definiuje jako autobus przeznaczony do przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18.  Musi być oznaczony z przodu i z tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.

 Jaki ma być polski autobus szkolny? Niemcza

https://transinfo.pl/infobus/jaki-ma-byc-polski-autobus-szkolny-niemcza-_more_124986/

 

Art. 18a. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;

2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

Z przepisu tego wynika, że widząc autobus szkolny zarówno na obszarze zabudowanym jak i poza tym obszarem – czyli zawsze, który ma włączony lewy kierunkowskaz jesteśmy zobowiązani do:

  1. zawsze - zmniejszenia prędkości,
  2. w razie potrzeby – zatrzymania się.